انتقاد و پیشنهاد

بسیار سپاسگزاریم که با درج نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود ما را در جهت رفع اشکالات و ارائه خدمات هرچه بهتر یاری می فرمایید.​

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟