پلن رایـگان

رایگان 60 روز
🔵 این پلن فقط یکبار قابل استفاده است.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

پلن عــادی

600,000تومان 90 روز
🔵 هدیه: 500 پیامک تبلیغاتی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن حرفـه‌ای

960,000تومان 120 روز
🔵 هدیه: 1000 پیامک تبلیغاتی 🔵 %20 تخفیف
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟