کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
 • افزودن به علاقه‌مندی 131 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 123 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 169 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 121 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 160 بازدید تماس بگیرید

  طاقه پهن کن

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 190 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 197 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 184 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 279 بازدید 400 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 259 بازدید 640,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 338 بازدید

  استخدام چرخکار

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 335 بازدید

  برشکار

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 280 بازدید 220,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 310 بازدید 120,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 305 بازدید 150,000 تومان

  یقه ۵ سانت

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 274 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 300 بازدید 320,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 423 بازدید تماس بگیرید

  لباس شب و مجلسی

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 336 بازدید

  تعدادی مزدی دوز

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 264 بازدید 220,000 تومان

  شلوار اسلش

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 395 بازدید

  استخدام عکاس پوشاک

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 495 بازدید 350,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 781 بازدید 280,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 264 بازدید 120,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 734 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 565 بازدید تماس بگیرید

  شلوار کتان

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 542 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 582 بازدید 250,000 تومان

  ست ورزشی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 536 بازدید 250,000 تومان

  ست ورزشی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 699 بازدید تماس بگیرید