کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
شماره آگهی: 2052
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
کارگر ساده – کیف سازی