شماره آگهی: 5321
چرخکار

توضیحات آگهی

به تعدادی یقه دوز ، 2سوزنه دوز
مادگی دوز و بیرون بر پیراهن مردانه
نیازمندیم« تماس تا یک هفته»

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟