چرخکار و زیگزال دوز خانم یا آقا

توضیحات آگهی

چرخکار و زیگزال دوز خانم یا آقا جهت تریکو نیازمندیم
(محدوده وحدت اسلامی)