چرخکار زیگزاگ دوز و اتو کار

توضیحات آگهی

چرخکارزیگزاگ دوز اتوکار
و بسته بند وسط کار خانم
نیازمندیم – محدوده میدان قیام