نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش  |  کیپو  |  Kipooo
شماره آگهی: 2084
نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش  |  کیپو  |  Kipooo
چرخکار راسته دوز

توضیحات آگهی

به تعدادی چرخکار راسته دوز خانم و آقا جهت کار در تولیدی با محیط جداگانه برای خانم ها در منطقه قرچک نیازمندیم