شماره آگهی: 2039
چرخکار خانم

توضیحات آگهی

تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم در تولیدی مانتو و شلوار زنانه نیازمندیم
بیرون بر و مزدی دوز فقط شهر قدس
09363842025