نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش  |  کیپو  |  Kipooo
نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش  |  کیپو  |  Kipooo
چرخکار خانم حرفه ای

توضیحات آگهی

به یک چرخکار خانم ،وارد به کار با چرخ صنعتی (زیگزال،میاندوز،راسته ) حرفه ای ،یا نیمه حرفه ای نیازمندیم
اولویت برای ساکنین ،کورزو ۶ ،شهرک آسمان،فاز ۶