چرخکار خانم جهت لباس زنانه کت و مانتو و پیراهن

توضیحات آگهی

تعداد دو نفر دوزنده لباس زنانه
جهت همکاری

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟