130,000 تومان
شماره آگهی: 5577

توضیحات آگهی

هودی شلوار توکرکی خرگوش برفکی

سایز ۵۰:قد هودی ۴۹ / پهنا هودی ۳۷/ قد استین ۴۴/ قد شلوار ۷۰ سانت
سایز ۵۵: قد هودی ۵۴/ پهنا هودی ۴۰/ قد استین ۴۷ /قد شلوار ۷۹ سانت
سایز ۶۰ : قد هودی ۵۹/ پهنا هودی ۴۱/ قد استین ۵۱ /قد شلوار ۸۷ سانت

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟