تماس بگیرید
شماره آگهی: 4200

توضیحات آگهی

طاقه پهن کن تمام توماتیک جهت پارچه های بغل باز و بغل بسته کتابی

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟