کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4200
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)

توضیحات آگهی

طاقه پهن کن تمام توماتیک جهت پارچه های بغل باز و بغل بسته کتابی