شماره آگهی: 2092
زیگزال و راسته دوز

توضیحات آگهی

به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز نیازمنیدم اقا و خانم (پوشاک زنانه)
با حقوق مکفی
فقط تماس بگیرید