کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
شماره آگهی: 2092
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
زیگزال و راسته دوز