نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش  |  کیپو  |  Kipooo
نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش  |  کیپو  |  Kipooo
زیگزالدوز ،راسته دوز و میاندوزکار ماهر

توضیحات آگهی

به تعدادی زیگزالدوز،راسته دوز ومیاندوز کار خانم جهت دوخت تریکو نوزادی و بچه گونه نیازمندیم(متروسبلان).