شماره آگهی: 5406
دو سوزنه دوز

توضیحات آگهی

دو سوزنه دوز
جهت تولیدی پیراهن مردانه
نیازمندیم (بابیمه)