شماره آگهی: 5300
خیاط چرخکار

توضیحات آگهی

تعدادی چرخکار
مانتو دوز و مانتو دوز و یک برشکارحرفه ای و کمک برشکار نیازمندیم