کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
شماره آگهی: 2041
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
خیاط زنانه دوز