تعدادی چرخکار و برشکار

توضیحات آگهی

استخدام تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر و برشکار جهت فعالیت در یک مجتمع تولیدی پوشاک

حقوق + پاداش و مزایا

کارخانه یک : خیابان جمهوری
کارخانه دو : جاده محصوص کرج (با سرویس ایاب و ذهاب تا محدوده های مرکزی شهر )

*** تماس پاسخگو نیستیم ***
فقط مشخصات زیر را از طریق پیامک ارسال کنید.
نام و نام خانوادگی
سن
سابقه کار
شماره تلفن همراه

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟