تعدادی چرخکار شلواردوز لی

توضیحات آگهی

تعدادی چرخکار شلواردوزلی آقا (اتباع) نیازمندیم
(محدوده میدان امام حسین)