تعدادی چرخکار خانم

توضیحات آگهی

به تعدادی چرخکار وسط کار خانم نیازمندیم
(محدوده‌ میدان‌ خراسان)