شماره آگهی: 3795
تعدادی مزدی دوز

توضیحات آگهی

به تعدادی مزدی دوز(بیرون بر)ماهر جهت کار مجلسی زنانه با مزد بالا نیازمندیم.

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟