کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
شماره آگهی: 3795
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
تعدادی مزدی دوز

توضیحات آگهی

به تعدادی مزدی دوز(بیرون بر)ماهر جهت کار مجلسی زنانه با مزد بالا نیازمندیم.