به یک برشکار ماهر آقا باسابقه کاربالا

توضیحات آگهی

به یک برشکار ماهر آقا باسابقه کاربالا
جهت برش شلوار زنانه تریکو
ترجیحا با سن 35 سال نیازمندیم