به یک برشکار ماهر آقا باسابقه کاربالا

توضیحات آگهی

به یک برشکار ماهر آقا باسابقه کاربالا
جهت برش شلوار زنانه تریکو
ترجیحا با سن 35 سال نیازمندیم

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟