تماس بگیرید
شماره آگهی: 5798

توضیحات آگهی

دستگاه بنداز شلوار وشلوارک اتوماتیک
باقابلیت سایز کردن کمر شلوار از سایز ۱۵ الی ۵۴
بایک اوپراتور روزانه ۲۰۰۰ عدد
دارای شمارشگر

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟