بتعدادی وسط کار خانم یا آقا

توضیحات آگهی

بتعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم (حوالی باقرشهر-متروشاهد)