استخدام  چرخکار حرفه ای جهت مزون

توضیحات آگهی

به یک نفر چرخکار حرفه ای
جهت کار در مزون
نیازمندیم

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟