استخدام وسط کار ماهر فردوسی

توضیحات آگهی

وسط کار ماهر جهت تولیدی پوشاک در فردوسی نیازمندیم

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟