استخدام وسط کار ماهر فردوسی

توضیحات آگهی

وسط کار ماهر جهت تولیدی پوشاک در فردوسی نیازمندیم