استخدام میان دوز کار خانم

توضیحات آگهی

میان دوزکارخانم با حقوق عالی تسویه هفتگی نیازمندیم ” محدوده انقلاب “