توضیحات آگهی

قیچی کار ماهر مانتو نیازمندیم ” محدوده جمهوری”

66495508

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟