استخدام قیچی کار ماهر با آگاهی بالا کاری

توضیحات آگهی

به کمک قیچی کار جهت
مانتو اسپرت نیازمندیم
میدان هفت تیر