استخدام زیگزال دوز

توضیحات آگهی

به تعدادی خانم ماهر جهت زیگزالدوزی پوشاک در محدوده جمهوری نیازمندیم