استخدام زیگزال دوز

توضیحات آگهی

به تعدادی زیگزال دوز
مسلط به میاندوز ،بسته بندی واتوکاری
راه اهن مختاری