استخدام زیگزال دوز میاندوزکار

توضیحات آگهی

به‌یک‌زیگزال‌دوزمیاندوزکار
خانم‌جهت تریکو بچه گانه
محدوده امام زاده‌معصوم‌نیازمندیم

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟