شماره آگهی: 5293
استخدام راسته دوز

توضیحات آگهی

راستـه دوز مـاهـر
جهت تولیدی
پوشاک بچه گانه