استخدام خیاط چرخکار

توضیحات آگهی

چرخکار زنانه دوز
محدوده تجریش،با جای خواب
تسویه هفتگی،حقوق ومزدمناسب

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟