استخدام خیاط چرخکار

توضیحات آگهی

به‌تعدادی‌چرخکارماهرمانتودوز
خانم یاآقانیازمندیم
(محدوده سه راه آدران)