استخدام خیاط زیگزال دوز

توضیحات آگهی

تعدادی راسته دوز زیگزال دوز تریکو خانم وآقا
در محدوده جمهوری نیازمندیم