توضیحات آگهی

تعمیرکار لباس(خانم)
محدوده تجریش
حقوق ومزدمناسب

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟