شماره آگهی: 5411
استخدام بخار کار

توضیحات آگهی

تعدادی بخـار کـار مـاهـر
جهت تولیدی تریکو
با بیمه و سرویس(اسلامشهر، واوان)

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟