استخدام اتوکار و بسته بند

توضیحات آگهی

اتوکار
بخارکار
بسته بند
خانم و آقا
محدوده جمهوری
نیازمندیم
5 تا 2 سال سابقه کار

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟