استخدام — نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش | کیپو

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام چرخکار

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  تعدادی وسط کار

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  نمونه دوز

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  دو سوزنه دوز

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی

  بسته بند خانم

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  به یک چرخکار

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام راسته دوز

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خیاط چرخکار

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام قیچی زن

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام وسط کار

  5 ماه قبل

  تهران

 • افزودن به علاقه‌مندی