توضیحات آگهی

طرح پارچه: طرح دار
فرم لباس: معمولی

می‌خواهید با کیپو بیشتر آشنا شوید؟