کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
شماره آگهی: 3840
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
استخدام چرخکار